Immopark Z2-núdzové osvetlenie

Generálny dodávateľ: HSF System SK, s.r.o.
Nájomca: Slovak parcel