FORMULÁR NA OSTÚPENIE OD ZMLUVY
Komu:AR group, s.r.o.Ostriežová 129/3, 010 01 Žilina tel. číslo: +421 910320796 e-mail: info@arlistore.com
Týmto oznamujem/oznamujeme, že odstupujem/odstupujeme od kúpnej zmluvy na tovar/od zmluvy o poskytnutí služby
[formget formcode='tkPX-111085/i' autoresize='true' height='549' tab='page']