Antolin Grupo, 2. etapa

Miesto:

Žilina

V druhej etape projektu osvetlenia pre Antolin Grupo sme sa zameriavali na exteriér fabriky, skladové priestory a výrobné linky. Použitím svietidiel Industry Pro, Cross a Flit sme dosiahli nielen splnenie normových požiadaviek na osvetlenie, ale aj výrazné zníženie energetickej náročnosti. Kontrolné merania na začiatku projektu odhalili, že predchádzajúca svetelná sústava už nevyhovovala normám, čo nás viadlo k implementácii efektívnejšieho riešenia. Tento projekt dokazuje našu schopnosť zabezpečiť energeticky úsporné osvetlenie pri zachovaní optimálnych pracovných podmienok.

Použité svietidlá v projekte